Nieuws uit Transphantrium 2019

27-01-2019 Len Phantas neemt bestuur land weer over

Vanuit het paleis is zojuist gemeld dat onze geliefde monarch, Len Phantas, weer beter is en het besturen van het land weer op zich zal nemen. Hierbij heeft Len te kennen gegeven dat hij zeer ontevreden is over het zwakke optreden van zijn zoon Giel. Onder andere het verbannen van elfen in plaats van ze gevangen te nemen of ze publiekelijk te executeren was een kritiek punt. “Als we die elfen laten gaan, komen ze net zo makkelijk illegaal weer terug om zich in de bossen te verstoppen, op deze manier wordt het probleem nooit opgelost. Bovendien weet iedereen dat je elfen nooit kunt vertrouwen en dat je moet laten zien wie de baas is”, aldus koning Phantas. Hij roept dan ook op elke elf per direct gevangen te nemen en te overhandigen aan de autoriteiten, voor elke teruggebrachte slaaf zal de kroon een beloning van 5 crona uitkeren. Voor de gevangenname van Eve is een beloning van 100 crona uitgeloofd (dood of levend). Zij wordt gezocht voor het veroorzaken van onrust en het ongeautoriseerd gebruik van magie.
Eenieder die Eve of een andere elf helpt, wordt als verrader bestempeld en zal ook als dusdanig behandeld worden. Koning Phantas is overtuigd dat de huidige crisis snel bezworen zal zijn en roept de bevolking dan ook op om rustig te blijven. 

24-02-2019 Elfen in Swartbosch steeds talrijker

In het Swartbosch worden meer en meer elfen waargenomen. Deze elfen sluiten zich vermoedelijk aan bij Eve, die een alliantie heeft gesloten met Woudgraaf W. Wolf. De aantallen die zich daar verzamelen, beginnen ondertussen alarmerend te worden volgens verscheidene handelaren en reizigers die uit Waldburg terug naar Transphantrium komen.
Momenteel is er nog geen sprake van openlijke gevechten, maar de dreiging van een hernieuwde strijd tussen de Koning en Woudgraaf lijkt steeds reëler te worden. Hoewel het Swartbosch altijd een gevaarlijke plek is, dient men deze plek vanaf heden volledig te vermijden. Verder zijn de grenscontroles verscherpt voor iedereen die vanuit het Swartbosch probeert Transphantrium binnen te komen.

31-03-2019 Een interview met de Koning

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen heeft de Monarch besloten een interview te geven aan de Transphantriumse Courant. Hiervoor ging de Koning in gesprek met onze verslaggever, de heer Q. Rant. In dit interview zal hij enkele zaken ophelderen over de laatste ontwikkelingen binnen en rondom Transphantrium.

Q. Rant: Allereerst wil ik u bedanken voor het geven van dit interview. De laatste ontwikkelingen lijken vrij zorgwekkend: een grote groep elfen onder Eve heeft zich bij Woudgraaf aangesloten. Dit is gekomen nadat Eve de vloek had opgeheven. Waarom vormde dit een probleem?
Koning Phantas: “In de eerste plaats weet ik nog niet zeker of de huidige ontwikkelingen zorgwekkend zijn. Ik ben niet bang voor die vlooienbaal met zijn slaven. Maar, om terug te komen op de reden waarom het een probleem is: Eve had in de eerste plaats nooit magie mogen gebruiken die het gehele land beïnvloed zonder toestemming van mij of het Magisch Gilde. Deze overtreding zou ik nog door de vingers hebben willen zien omdat het mij en mijn volk geholpen heeft, echter besloot ze daarna eisen te stellen. Deze eisen zijn niet onderhandeld en ik accepteer niet dat iemand tegen mijn wetten ingaat en vervolgens ook nog denkt eisen te kunnen stellen aan mij.

QR: Maar was het niet gemakkelijker geweest de eisen te accepteren in plaats van een strijd te riskeren terwijl er al een oorlog met de Drakennatie is?
KP:Gemakkelijker zeker, in ieder geval voor de korte termijn, maar dan blijven de elfen eisen stellen. En ik hoop dat die vlooienbaal van een broer van mij ook genoeg verstand heeft om te zien dat de Drakennatie nu het grote probleem is en niet tegen mij gaat vechten. Als hij echter wel zo achterlijk is dan zijn we in staat om hem tegen te houden.
Met de elfen is de maat nu wel echt vol, die zullen zwaar bestraft worden.

QR: We hadden inderdaad gehoord dat er een nieuwe verordening kwam met betrekking tot elfen. Zou u deze kunnen toelichten?
KP: Jazeker, in deze verordening wordt iedereen opgeroepen om iedere elf die ze zien direct gevangen te nemen. Deze elf dient dan als slaaf aan het werk te worden gezet en als deze weigert of al bekend staat als een probleemelf dient deze direct publiekelijk geëxecuteerd te worden. Eenieder die een elf helpt zal op eenzelfde manier bestraft worden. Op deze manier kunnen we de openbare orde handhaven en voorkomen dat de volgelingen van Eve te talrijk worden. Deze verordening had eigenlijk al direct door mijn zoon moeten worden uitgevaardigd. 

QR: U had inderdaad al eerder aangegeven ontevreden te zijn over het optreden van Prins Giel, hoe komt dit?
KP: Ik was zelf helaas te ziek om op dat moment leiding te geven op het moment dat de situatie met Eve ontstond. Als ik het zelf had kunnen regelen, was het nooit zover gekomen. Hij heeft mijn orders afgezwakt, wat ertoe geleid heeft dat veel elfen konden ontkomen en zich bij Eve konden aansluiten. Met verbanning los je geen problemen op. Als hij ze meteen gevangen had laten nemen en publiekelijk laten executeren zoals ik hem had gezegd, waren er geen problemen gekomen. Ik vrees dat ik hem nog een hoop zal moeten bijleren als hij ooit dit land moet gaan leiden.

QR: Bedankt voor uw tijd Koning Phantas en voor deze verheldering. Is er nog iets wat u tegen uw volk wilt zeggen?
KP:Beste burgers, maakt u zich niet ongerust. Het bestuur van het land ligt in mijn capable handen. Ik zal zorgen dat de huidige situatie snel opgelost wordt en dat u uw leven kunt vervolgen zoals u normaal doet.

05-05-2019 De Woudgraaf overleden

Onze verslaggever vanuit het Swartbosch, W. de Wilde, heeft zojuist gemeld dat Wee Wolf, de Woudgraaf, overleden is. Hij werd dood in zijn vertrekken aangetroffen door enkele bewakers. Er waren echter geen verwondingen aangetroffen op zijn lichaam, wat het vermoeden wekt dat hij vergiftigd is. Enkele soldaten in Waldburg hebben een verdacht figuur zien wegrennen, waarna deze plotseling verdwenen was. Momenteel geloven de bewoners van Waldburg dat de heks deze verdachte persoon was en dus ook de moordenaar van de Woudgraaf is. Ook wordt de Koning, Len Phantas, in verband gebracht met de moord; hij zou iemand hiervoor ingehuurd hebben. De Koning ontkent echter iedere betrokkenheid.
Momenteel lijkt Generaal De Jager het commando overgenomen te hebben. Hij is als hoogste militair benoemd tot deze functie, in afwezigheid van Fredrika Wolf. Generaal De Jager staat bekend als een groot voorstander van de strijd tegen de Koning en zal vermoedelijk aansturen op oorlog. De toespraak die hij gaf bij de overname van het leiderschap leek dit te bevestigen. Hierin gaf hij aan dat “Hij niet zal rusten totdat de huidige Koning dood is en Prinses Fredrika op de troon zit”.

02-06-202 Oorlog tussen Woudgraaf-aanhangers en Koning Phantas

De oorlog die al enige tijd in de lucht hing is nu uiteindelijk toch begonnen; de troepen van de overleden Woudgraaf zijn onder leiding van Generaal De Jager Transphantrium binnengevallen. Generaal De Jager wordt bijgestaan door Eve en haar elfen, die zich in grote getalen in de strijd mengen. Tot op heden verloopt de oorlog in het nadeel van Koning Phantas: enkele kleine steden en de omliggende dorpen zijn reeds veroverd door de vijandige troepen. Boven de poorten van de meeste van deze vestigingen is inmiddels het vaandel van de Woudgraaf te zien. Op enkele plekken is echter een, tot dusver, onbekende vlag waargenomen. Vermoedelijk is deze vlag van Eve en haar elfen.
Als deze troepen niet snel een halt wordt toegeroepen zullen ze spoedig het Land der Vrijen naderen. Tot op heden hebben De Vrijen nog geen kant in het conflict gekozen en is het nog onbekend wat zij gaan doen. Koning Phantas heeft zich met een dringend verzoek tot de leiders, de Raad der Vrijen, gericht om hem bij te staan in deze strijd.
In de kaart wordt de huidige situatie in Transphantrium geschetst.

  • Het blauw omcirkelde gebied is in handen van Koning Phantas
  • Het groene gebied is bezet door de troepen van Woudgraaf en Eve
  • Het rode gebied is veroverd door de Drakennatie
  • Het witte gebied is het land van De Vrijen

04-07-2019 Giel Phantas onder huisarrest

Afgelopen nacht is Giel Phantas betrapt terwijl hij elfen hielp ontsnappen uit Kyrev. Al snel werd duidelijk dat hij hier al een langere tijd mee bezig is en een aanzienlijk aantal elfen heeft helpen ontsnappen. Onder de huidige wetgeving zouden deze daden hem tot een verrader maken en zou hij hiervoor geëxecuteerd moeten worden. Zodra de Koning dit hoorde, zou er echter een stevige discussie hebben plaatsgevonden en is Giel Phantas onder huisarrest geplaatst. Totdat de elfen verslagen zijn, mag Giel het paleis niet verlaten zonder meerdere bewakers. We zijn helaas niet in staat geweest vragen te stellen aan de Koning of Giel. 
Tegenstanders van de Koning zien deze ontwikkeling als een goed teken als zelfs de Kroonprins zich niet aan de wetten van zijn vader houdt. Vooral de elfen zijn blij dat er schijnbaar ook mensen van hoge rang proberen om hen te helpen.

13-07-2019 Woudgraaf en Drakenatie trekken op tegen Kyrev

De oorlog verloopt tot heden zeer nadelig voor koning Phantas. De troepen van de Eve en Woudgraaf zijn ondertussen slechts enkele dagen van Kyrev verwijderd. Er is echter nog een tweede dreiging ontstaan, de Drakenatie is enkele dagen geleden aan een nieuw offensief begonnen en zal eventueel morgen al Kyrev bereiken. Het is onbekend of er een verbond is tussen Woudgraaf en Drakenatie. De mogelijkheid is ook aanwezig dat de Drakenatie slechts van de gelegenheid gebruik willen maken. Wanneer ze echter samenwerken zullen ze een serieuze bedreiging voor Kyrev vormen.
De koning heeft al enige weken geleden de opdrachten gegeven om voorraden aan te leggen in Kyrev en alle verdedigingswerken te versterken. Bovendien is in Kyrev het Magisch Gilde gevestigd, dat ook een grote bijdrage kan leveren in de komende strijd. Alles samen is Phantas overtuigd dat Kyrev een lange belegering kan weerstaan.
Verder is het nieuws binnengekomen dat in Beghië een opstand tegen de Drakenatie begonnen is. De berichten hierover zijn nog onduidelijk, maar de Beghiërs lijken gebruik te willen maken van de situatie.

Nieuws 2020

Nieuws 2022