Privacy-statement

In deze privacyverklaring lees je alles over de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden opgeslagen, waar deze bewaard worden en hoe hier mee omgegaan wordt. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 1. Fantasy4All
  Je leest hier de privacyverklaring van stichting Fantasy4All (Kvk 53513002). Wij zijn een stichting die in Nederland vakanties organiseert voor jongeren tussen de 15 en 25 Jaar. Er zijn situaties waarin wij jouw gegevens verzamelen, het is daarom goed om te weten wat hiermee gedaan wordt en wat jouw rechten zijn.

 2. Doel gegevensverzameling
  Er zijn een aantal doeleinden waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Deze worden hieronder toegelicht.
  2.1 Versturen kampinformatie
  Als deelnemer aan onze vakanties, of als voogd van een van de deelnemers, is het belangrijk om te weten wat jullie te wachten staat tijdens een vakantie. Wij sturen naar de opgeslagen e-mailadressen de informatie voor de kampen waarvoor je ingeschreven staat. Ook zal naar ditzelfde adres je factuur worden verzonden.
  2.2 Belang van gezondheid
  Tijdens onze vakanties hebben wij te maken met een diverse doelgroep. Wij slaan jouw gegevens met betrekking tot medicatie, dieet en noodnummers op om te garanderen dat wij gepast kunnen reageren in situaties waar de gezondheid van een van de deelnemers van belang is. In verband met de veiligheid van alle deelnemers is het zonder deze gegevens vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk om deel te nemen aan onze vakanties.
  2.3 Facturen
  Onze facturen moeten geadresseerd worden aan een specifiek persoon. De meest voorkomende manier om dit te doen is op naam en adres. Wanneer wij niet in staat zijn een factuur juist te adresseren kan de betaling niet doorgaan en is deelname tot onze vakanties niet mogelijk.
  2.4 Deelname vakanties
  Onze vakanties hebben een bepaalde doelgroep. Om te kunnen vaststellen dat jij binnen onze doelgroep valt vragen wij om jouw geboortedatum. Als deze gegevens bij ons niet bekend staan kunnen wij deelname aan onze vakanties weigeren.
  2.5 Bereikbaarheid
  Tijdens onze vakanties is het belangrijk dat wij zowel voogd als deelnemer kunnen bereiken. Dit met betrekking tot veiligheid van onze deelnemers en de verantwoordelijkheid die wij dragen over onze deelnemers.
  2.6 Verplichtingen voor de Belastingdienst
  Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens te verzamelen en te bewaren voor de Belastingdienst. Dit betreft onder andere facturen en betalingsgegevens.

 3. Bewaartermijn
  Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 4. Delen van gegevens met derden
  Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dat geval zorgen wij ervoor dat derden alleen toegang krijgen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en dat zij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.

 5. Beveiliging van gegevens
  Wij nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 6. Jouw rechten
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Contactgegevens
  Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over jouw persoonsgegevens, of als je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

  Stichting Fantasy4All
  Fantasy4all@gmail.com
  0654355276