Donaties


Wij proberen als stichting zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en te blijven. Dit is de afgelopen paar jaren lastig gebleken omdat wij afhankelijk zijn van de inschrijvingen. Wilt u ons de mogelijkheid bieden om kampen te blijven organiseren? Help ons door te doneren op het onderstaande IBAN.

NL82 SNSB 0902 2172 16 ten name van Stichting Fantasy4all.