Nieuws uit Transphantrium 2020

09-08-2020 Generaal de Jager gezien

Generaal de Jager is gezien in de bossen ten oosten van Waldburg. Hij zou verder de bossen in zijn getrokken in de richting van de Barabieren. Een lokale boer genaamd Frank de Groen zou de generaal gezien hebben en heeft vervolgens troepen erbij gehaald. Bij aankomst van de soldaten was De Jager niet meer te vinden. Er is echter wel een ‘brief’ gevonden die door hem zou zijn achtergelaten. In dit bericht roept de generaal iedereen die hem nog steunt op om te wachten op zijn terugkeer en klaar te staan om het land ‘te bevrijden van de vloek die de familie Phantas is.’ Hieronder het volledige bericht:

“Gewaardeerde medestrijders,

Hoewel onze zaak wat tegenslagen heeft opgelopen, hebben wij nog niet verloren. Ik zoek nieuwe bondgenoten die het tij kunnen keren. Houd vol, de situatie zal niet altijd zo zijn. De tirannie van de huidige koning zal niet voortduren. Sta klaar om het land te bevrijden van de vloek die de familie Phantas is!

Voor altijd een dienaar van onze zaak,

Generaal de Jager”

26-04-2020 De Drakennatie roert zich

Nadat de Drakennatie was teruggeslagen bij de belegering van Kyrev is het enkele weken rustig geweest in het zuiden van Transphantrium. De oorzaak zou liggen bij de draak: deze zou zijn troepen zwaar hebben gestraft voor het falen. De Duistere Prins heeft vervolgens zijn troepen teruggetrokken en aan zware trainingen onderworpen hebben. Enkele dagen geleden zijn de eerste van deze troepen gesignaleerd en de berichten die we krijgen suggereren dat ze veel meedogenlozer en angstaanjagender zijn nu. 
Nog verontrustender is het nieuws dat een vreemd wezen gesignaleerd is tussen de troepen. Over dit wezen is weinig bekend behalve dat het op een mens lijkt, maar zeer lastig te doden is en het bevel lijkt te voeren over kleine groepjes soldaten.

30-03-2020 De Vrijen zijn opgeheven!

Door onze verslaggever Q. Rant in Kyrev. 
De Vrijen hebben besloten zich weer bij Transphantrium te voegen snel na de kroning van Koning Giel en Koningin Fredrika. De keuze lijkt door De Vrijen gemaakt te zijn omdat de belangrijkste reden voor hun afsplitsing, de onvrede met zowel Len Phantas als Wee Woudgraaf, niet meer aan de orde is. Daarnaast waren de Vrijen ook ernstig verzwakt door de burgeroorlog en was het lastig om zelfstandig te blijven. 
Enkele leden van de Vrijen zijn benoemd tot belangrijke functies binnen Transphantrium, maar voor de meeste Vrijen lijkt de overgang weinig verschil te maken.
Met deze verklaring en het samenvoegen van de gebieden van Woudgraaf met de gebieden die Len Phantas in handen had, begint Transphantrium langzaam weer een eenheid te vormen. Hoewel de strijd met de Drakennatie voortduurt, lijkt de oorlogssituatie langzaam te verbeteren.

09-02-2020 Problemen Transphantrium blijven voortduren

Gezien de grote hoeveelheid recentelijke gebeurtenissen geeft de redactie van de Transphantriumse Courant hierbij een korte samenvatting van de laatste ontwikkelingen.
Ondanks de overwinning van koning Giel Phantas in Kyrev blijven de problemen in Transphantrium voortduren. Grote delen van Transphantrium blijven namelijk bezet door de Drakennatie: onder andere Ambra wordt al enige tijd belegerd. Daarnaast heeft het land zwaar geleden onder de vloek van het afgelopen jaar en de daaropvolgende oorlog.
Er zijn ook enkele lichtpunten te vinden: de zoon van Giel en Fredrika, Prins Erik, is gezond geboren en Fredrika is volledig hersteld van de zwangerschap. Ook is Fredrika ondertussen tot koningin gekroond en heeft samen met Giel het bestuur van het land op zich genomen. Onder hun leiderschap herstelt Kyrev zich langzaam nu de belegering is afgeslagen en begint de handel weer op gang te komen. 

Een ander aandachtspunt is de terugkeer van een deel van de elfen als ‘gelijkwaardige medeburgers’. Dit heeft tot meerdere incidenten geleid tussen voormalige slavenhandelaren en elfen. De frequentie van deze incidenten lijkt wel langzaam af te nemen.
De redactie

Nieuws 2019

Nieuws 2022