De volgelingen van de zwarte draak.

Geschreven door Godfried Duckers
Levend Weerwolven Spel op Winter2016 in thema Draken:

Rollen:
Weerwolven: Volgelingen van de zwarte draak.
Burgers:  volgelingen van de witte draak.
Ziener: Stem van de witte draak.
Heks: Heks.
Jager: Draken jager
Cupido: Boodschapper van de witte draak.

Inleiding
De drakennatie een van de gebieden van Transphantium, een natie geleid door een draak.

Ergens diep in de bergen ligt een verborgen vallei waar een volledig geisoleerde dorp verscholen ligt.

Dit  dorp vereert een draak maar maakt geen deel uit van de draken natie.

Het dorp volziet in haar eigen behoeften en brengt elke maand 1 dierenoffer aan hun witte draak die  in een grot in de vallei leeft.

Alles is vredig en zolang als men zich kan herhinneren is dit altijd zo geweest in dit dorp, tenminste tot deze dag.  Er zijn gebeurtenissen in beweging gezet die het leven van deze vredige dorpelingen voor altijd zal veranderen.

Terwijl de dorpelingen zich klaar willen maken voor de nacht na de dienst in de gebeds hal klinkt er plots een luid gebrul buiten. Het is de witte draak. Haar gebrul wordt beantwoord door een nog luidere gebrul…… wat is er aan de hand.  De dorpelingen gaan naar buiten en zien tot hun grote schrik dat hun witte draak in gevecht gaat met een grote Zwarte Draak…  De dorpelingen kijken vol ontzach naar dit schouwspel…….. De grote zwarte draak verlaat het gevecht na een beet te hebben gezet in de nek van de witte draak die daarna terug naar haar grot vliegt.

Iedereen gaat richting de grot van de witte draak en verzamelt zich bij de verblijf van de drakenwachters.

De dorpsoudste gaat naar binnen en komt na enige tijd lijkbleek terug, in haar handen houd ze een grote stuk afgebroken draken tand. De dorp oudste is al een geruime tijd ziek en heeft haar rust nodig. Ze stuurd iedereen naar bed om in de ochtend te besluiten wat er moet gedaan worden.

Waarom vochten de draken met elkaar, Wat is het dat deze grote zwarte draak wil.

Wie blijft er trouw aan de witte Draak en wie keert zich tegen haar om de zwarte draak te vereren.


Nacht 1
Iedereen is nog aangeslagen over wat er is gebeurt wanneer ze naar bed gaan. Een enkeling doet nog een gebed gericht aan de Witte draak Geleid door Emma.

Zoë is de eerste Drakenwachter die na het verschijnen van de Zwarte draak dienst heeft en de nacht helemaal alleen door zal brengen in het drakenwachters verblijf. Ze is best zenuwachtig want ja normaal is het rustig maar nu er een andere draak is aangekomen zal haar werk misschien niet meer zo vredig zijn.

De witte draak Emrys vind dat er te weinig liefde in het dorp is nu de Zwarte draak Shai’tan verschenen is en besluit de dorpelingen een beetje te helpen. Al snel ziet ze 4 eenzame personen die best wel wat hulp kunnen gebruiken. Ze stuurt er 2 boodschappers op af.

De boodschappers worden vroeg in de nacht wakker en zoeken de aangewezen personen op . De boodschap komt aan waarna de boodschappers weer naar bed terug gaan.

Door de betovering die de boodschappers hebben bezorgd worden gevoelens die er al zijn  versterkt in zulke maten dat de een niet zonder de ander leven kan.

De kersverse stelletjes zoeken elk een rustig plekje op onwetend van elkaars bestaan. Bijde stelletjes genieten vredig van terwijl de witte draak overvliegt en tevreden  neerkijkt op hen.

Door de nacht heen houd de witte draak 1 persoon in de gaten en vlak voordat het ochtend wordt geeft ze deze informatie door aan de Stem van de witte draak. Het is aan de Stem wat deze met de informatie doet.

Diep in de nacht heeft elke dorpelingen een dromen over de zwarte draak waarin hij hen een belofte doet zolang zij hem dienen. Een paar stemmen hiermee in, en zij worden wakker om de zwarte draak te dienen terwijl alle andere diep in slaap blijven.

De volgelingen van de zwarte Draak Shai’tan komen stiekem voor het eerst bij elkaar aan de rand van de Zuidelijke bos.

Shai’tan wilt dat zij de kracht van de witte draak verder verzwakken. Volgelingen werven zal te lang duren waardoor de Draken natie  zijn plan kan dwarsbomen. Hij Draagt hen op om offers aan hem te brengen in de vorm van mensen offers. Ontneem hen dat wat de witte draak haar kracht geeft .

Dag 1
Een groepje heeft zich gevormd van De RAAD VAN DORP OUDSTEN  ( Jelke, Mieke, Jasmijn, Gijs en Enrico )die de dorps oudste willen opzoeken om haar om raad te vragen, zij waren vol ontzag over de kracht die deze zwarte draak toonde en zijn bang dat deze weer terug kan keren. Had deze het gevecht niet afgebroken dan waren ze er van overtuigd dat de witte draak het er niet zo goed vanaf had gebracht. Samen lopen ze naar de kamer van de dorp oudste  Jelke klopt op de deur maar er is geen antwoord. Misschien

slaapt ze nog. Jelke  Opent de deur  en loopt naar het bed van de Dorp oudste waar deze vredig op ligt. Gijs probeert voorzichtig de dorps oudste wakker te schudden maar er gebeurt niets.Enrico  kijkt en houd dan zijn hand voor de mond van de dorpsoudste,  hij voelt geen adem. De dorps oudste is overleden.  Wat nu wie zal ons nu leiden Mieke. stapt naar voren en neemt de leiding over van de dorps oudste .  Zoals het gebruikelijk was verzamelt iedereen zich in de grote hal.

De raad van de dorp oudsten komt als laatste binnen gelopen. Mieke kijkt rond om te zien of iedereen er is . Twee personen ontbreken, Anne komt al snel naar binnen zij was in de keuken bezig met het klaarmaken van het ontbijt. Esther. wordt er op uit gestuurd om te kijken waar de laatste vermiste persoon is.  Esther loopt als eerste naar de was hok doet de deur open en ziet…… niemand hmmm. Daarna kijkt Esther in het gebeds ruimte ….. Nee ook niet hier..

Esther Loopt terug en zegt  “daar was die niet ik kijken in de slaapkamer misschien slaapt die nog”.   Esther Klopt op de deur…… geen antwoord. Zij maakt de deur open  en ziet hem op bed liggen met de ogen en mond wijd open.  Hé Bas kom op laat me niet zo schrikken iedereen wacht op je… maar Bas beweegt niet. Esther rent terug naar de grote hal om te vertellen wat zij heeft gezien.

Dorp oudste neem het woord en vertel over de dood van je voorganger en zoek uit wat er gebeurt  is met Bas.

Wanneer lichaam wordt onderzocht  zien ze dat zijn hart ontbreekt, in zijn romp zit een groot gat  dat eruit is gesneden dat groot genoeg is om met een hand het hart eruit te kunnen trekken.

Het lichaam van de vorige dorps oudste wordt eerbiedig naar de grote hal gedragen en door de genezer onderzocht. Ilja bekijkt het lichaam maar kan niets bijzonders zien ze gaat ervan uit dat ze gewoon te oud was waardoor ze gestorven is. Hierna bekijkt ze het lichaam van Bas.

Wanneer zijn lichaam wordt onderzocht  ziet ze dat zijn hart ontbreekt, en in zijn romp een groot gat  zit dat groot genoeg is om met een hand het hart eruit te kunnen trekken.

Smid Jelke wordt gevraagd of hij kan zien wat voor wapen is gebruikt. Volgens zijn professionele mening was het iets scherps.

Mieke ziet dat haar voorganger een mooie  traanvormige cristal op haar lichaam draagt. Ze pakt deze en hangt het om haar nek. Ze zegt erbij dit is een nieuw gebruik wat van de voorganger was behoort toe aan de opvolger.

Nu is het de vraag  wat er moet gebeuren met de dood van Bas wie wordt er ter verantwoording gesteld hiervoor en waarom is hij vermoord.

Enrico oppert de Droom waarvan hij uitgaat dat iedereen deze heeft gehad als motief. Dus men gaat ervan uit dat er een grote zekerheid bestaat dat Bas is geofferd aan de zwarte draak. Aangezien het morgen de dag van offering is voor de witte draak oppert Jaco dat hij bereid is om in plaats van de gebruikelijke 1 offerdier er 2 te offeren aan de witte draak. Micha vraagt of dit wel genoeg is aangezien de zwarte draak een mensen offer heeft gehad.  Enrico besluit om in de Bieb te onderzoeken of er iets soortgelijks is voorgevallen en of er ooit mensen offers aan de witte draak zijn gedaan.  Samen met jaco gaat hij dit onderzoeken en kijken of ze andere informatie kunnen vinden wat hen kan helpen.

Maar wie kan Bas vermoord hebben. Na een rondvraag blijkt dat Abel Gerben en Bas heeft zien vechten buiten eerder de dag voordat deze vermoord was en hem ook in de buurt van Bas zijn kamer heeft gezien.  Martijn is ook in de buurt van de kamer van Bas gezien voordat het nacht werd.

Maar als Abel Gerben er heeft gezien dan betekent dit dat hij ook zelf er in de buurt is geweest.
Isis lag in een paar kamers verder op dat moment al vredig te slapen.

Mieke besluit alle dorpelingen te laten stemmen op de persoon die ze het meest verdacht vinden.
Abel, Gerben en Martijn worden alle 3 naar voor geroepen en de dorpelingen stemmen.

Uit de stemming blijkt dat de meerderheid het minst vertrouwen heeft in de onschuld van Gerben. Gerben wordt dan ook geleid naar de enige uitweg van verbanning.

Hij wordt van de klif afgeduwd  en raakt eerst de klif met zijn hoofd draait rond en komt met de benen tegen de klifwand aan. Waarmee hij zich onbewust afduwd. Hierdoor vomt hij net langs het uitstekend plato met zijn bovenlichaam. Zijn benen raken het plato waardoor hij nogmaals met zijn hoofd de klifwand raakt. Dit maal breekt hij zijn nek en komt dood op de grond aan.

Voor de 2e Nacht
Voor het middagmaal worden Janine en Bas gecrimeerd. Giarno wordt bij hen uit de buurt gehouden. Zijn opmerking over het opeten van de lijken viel bij de meerderheid niet bepaald in de smaak.

Enrico en Jaco  gaan na het middagmaal naar de biebliotheek. Renee maakt de deur voor ze open en sluit deze achter hen af.

Terwijl jaco en Enrico de boeken doorzoeken bereiden de andere dorpelingen de dierenoffers voor voor de offering. Emma en Mieke nemen de dieren mee naar de Grot van de Emrys.  De Drakenwachters Zoë en Robin houden alle andere tegen buiten het Drakenwachters verblijf Zij mogen niet tot bij de grot gaan om de Witte draak te beschermen.

Na het afleveren van de offers draagt Emma het gebed voor.

Lord of the Wind, give me strength,
For I am not strong enough to stand up against the evil around me.
On my own, I will stumble in time, and be crushed under the tides of darkness that flood around me.
I need your aid to save me from the shadows of the world,
And from myself,
Because even as I put my sword against the foes of the people,
And even though my shield guards the defenseless from evil’s claws,
In time, I could become exactly what I seek to abolish.

So, mother, give me strength.
Do not do this task for me,
Do not consider me a child demanding a favor,
But, mother, give me strength so that I might do your will,
Grace me with the gifts so that I might set about the tasks before me.
Give me aid, but do not take the task from me,
For I am eager to test myself and push on.

Iedereen gaat hierna naar het avondmaal. Helaas vergeet Renee Jaco en Enrico  en deze blijven dus opgesloten in de biebliotheek voor de hele nacht.

Terwijl ze in de bieblitheek zijn vinden ze een aantal interessante boeken.

( een boek over allerlei genezende kruiden en waar deze gevonden kunnen worden en  hoe deze gebruikt moeten worden. Mischien wel interressant voor de genezer ) . ( een andere boek waarin staat hoe je gereedschap en materiaal voor landbouw kunt maken dat is interessant voor de smid).  ( een boek waarin staat dat de Dorps oudste vroeger contact met de draak hadden door middel van een cristal in de vorm van een drakentraan ).  En in een oud geschiedenis boek ontdekken ze de oorsprong van het dorp waarin staat dat Emrys de dochter van de Zwarte draak de leider van de huidige draken natie is. Zij was het niet eens met hoe haar vader met de mensen omgaat en na een verbaal gevecht met haar vader over een geliefde had ze besloten om een groep mensen die haar trouw waren mee te nemen en hen en zichzelf te verbergen voor haar vader. Van begins af aan heeft ze deze mensen duidelijk gemaakt dat ze geen mensen offer wil en slechts genoeg heeft aan een offer van een dier per maand om op kracht te blijven. Hierin staat ook iets over de draken tranen en dat de kleur van deze tranen elk een andere betekenis hebben. Helaas is de rest niet meer leesbaar.

Nacht 2
Robin blijfrt deze nacht in het drakenverblijf achter en de dorpelingen gaan na het avond gebed naar bed toe.

Het eerste stelletje geliefden loopt in de nacht langs de bieb door en horen Jaco en Enrico op de deur bonzen wanneer zij hen horen. Ze  zeggen niks en lopen snel door  ze gaan de trap op en genieten van elkaars aanwezigheid en passie terwijl Enrico en Jaco het maar opgeven en in de bieb proberen te slapen.

Het andere stelletje is stiekem de voorraadkamer ingeslopen en beleven een smakelijke nacht vol passie waar een aantal kersen en andere vruchten die in potten opgeslagen waren ten volste worden benut.

Diep in de nacht komen de volgelingen van Shai’tan weer bij elkaar. Wie wordt er deze nacht geofferd ?

Dag 2
De ochtend breekt aan. En nog niet iedereen is aanwezig in de Grote hal.  Anne komt uit de keuken gelopen en kijkt iedereen boos aan.  Wie is er in de voorraad kamer geweest het is er een beeste bende  overal op de vloer liggen geplette vruchten en een grote plas siroop.

 

Ze  kijkt rond en ziet Jeroen. Jij daar Jeroen ga die rommel opruimen.

Mieke vraagt is iedereen er. Renee springt opeens op shit ik ben enrico en Jaco vergeten deze zitten nog opgesloten in de biebliotheek.

Mieke kijkt rond we missen nog meer mensen. Waar is Esther.

Anne antwoordt die zal waarschijnlijk wel de badkamer schoon aan het maken zijn dat zou ze deze ochtend moeten doen.

Jeroen gaat naar het meer want hij heeft water nodig . Met een emmer loopt hij richting het meer . Plots laat hij de emmer vallen aan het rand van de Meer ziet hij een lichaam op de grond liggen. Hij kan zien dat het Esther is die in een rode plas ligt. Hij rent terug naar de Grote hal.

Inmiddels zijn er al meer mensen in de Hal. Renee heeft echter Enrico en Jaco nog niet uit de bieblitheek gehaald.

Jeroen is terug gekomen  en verteld wat hij heeft gezien. Mieke stuurt Micha en Ilja naar het meer om Te kijken . Micha neemt het lijk mee. Ilja heeft kunnen zien dat het er precies zo uitziet als bij Bas.

Dood van de Draken Jager  Esther:
Mieke stuurt Zoë die in de kamer van Esther moet gaan kijken.
Zij trekt de kast open er gebeurt niks. In de kast zitten kleren die voor Esther iets te klein zijn. Zoë kijkt onder het bed en ziet niks, er ligt niets onder het bed.
Mieke komt de kamer binnen Wat doe je hier dit is mijn kamer. Ik kijk zelf wel.

Mieke gaat naar de juiste kamer en opent de kast uit de kast valt een grote val die op de grond valt. Een bijl val vlak langs haar af wanneer ze de val op wil pakken ze springt met de val in de hand naar achter op het moment dat ze omhoog kijkt  schiet er een pijl door haar hoofd. Aan de val zat een touw vast die verbonden was met een kruisboog dat op scherp stond. Mieke valt dood neer.

Zoë die in de deur opening staat ziet dit allemaal gebeuren.

Inmiddels is Renee naar de bieb gelopen om Enrico en Jaco eruit te laten.

Enrico en Jaco moeten heel nodig en gaan direct de badkamer in.

Alle overlevende verzamelen zich in de Grote hal……………….

Wat nu ????

Jasmijn neemt de leiding nadat de testament van Mieke op haar dode lichaam is gevonden.  Ook  hangt ze de ketting met de paarse Drakentraan om haar nek.

Giarno bied zich aan om Jasmijn te beschermen maar ja daar was niemand het mee eens.

Na verder onderzoek in de kamer van Esther vinden ze in een lade een Brief  hierin staat dat ze van plan is om  een van de draken te doden. En dat ze iedereen die de draken aanbid veracht. Deze brief  is onderschreven met de Drakenjager.

Na enig onderzoek is Zoë toch vrij gesteld en niet verantwoordelijk gemaakt voor de dood van mieke.

De dood van esther wordt onderzocht. Mensen die eerder samen met esther zijn gaan zwemmen worden verdacht . Naar aanleiding van een schildering wordt Ilja verdacht omdat zij hand in hand met Esther op deze schildering te zien is terwijl ze het water in gaan.

Echter was Esther nog in leven na het zwemmen wat door Fre en Romme bevestigd werdt die samen met haar in een groepje terug gelopen zijn.

Martijn verdenkt Abel in verband met eerdere beschuldigingen naar hem toe, Abel was ook bij het groepje dat naar de meer is geweest.

De waard Anne wordt verdacht omdat zij Esther de opdracht zou hebben gegeven om de badkamer schoon te maken.

Uit stemming krijgt Abel de meerderheid van de stemmen en wordt hij dus verbannen.

Abel wordt van de klif geduwd. Ilja probeert hem te redden door hem vast te grijpen en valt samen met Abel omlaag.ze raken de klif wand 2 maal ze raken het uitstekende deel maar rollen door Ilja probeert zich vast te pakken maar door het gewicht van abel wordt ze toch omlaag getrokken. Ze raken beide nogmaals de klif wand. Abel ziet dat ze recht op scherp uitstekende rotsen af gaan die op stalagmieten lijken. Hij duwt Ilja van zich af. Ilja glijd langs de scherpe rotspunten het laatste wat ze ziet voordat ze sterft is Hoe Abel op een scherpe rots terecht komt en wordt gespietst. Abel spuwt bloed uit zijn mond wat op Ilja terecht komt. En als je naar zijn dode lichaam kijkt lijkt het alsof hij een lach op zijn gezicht heeft.

 

Voor de 3e nacht
Jaco en Enrico laten zich opnieuw opsluiten in de Bieb door Renee. Ze doorzoeken veel boeken en lezen veel verhalen waar ze niks aan hebben . Een paar verhalen lezen ze wel interessante dingen.

In een verhaal waar de paarse drakentraan in voor komt kon de draak een betovering uitspreken waarbij de persoon die deze draken traan droeg  de boodschapper was die deze betovering bezorgde. De persoon zelf kon de traan niet gebruiken zonder hulp van de Draak.

In een ander verhaal lezen ze over Oranje Draken tranen die bij mensen offers werden gebruikt om de ziel van het slachtoffer bij het sterven aan het lichaam te onttrekken. Deze ziel werd door de draak dan verteerd wat deze draak grote kracht kon geven. Door middel van die drakentraan kon die draak tevens zijn volgelingen in de gaten houden.

Mieke en Esther worden in de avond gecremeerd. Robert en Sven  hebben hiervoor de hout geleverd  na flink wat bomen te hebben gekapt in het noordelijke bos.

Voor het slapen gaan haalt Renee nadat Lisa haar er eraan herinnert heeft Jaco en Enrico uit de bieb.

Zoë gaat na het gebed terug naar het verblijf van de draken wachters om deze nacht daar de wacht te houden.

 

Nacht 3
Het overgebleven stelletje zoekt een rustig plekje op in een van de leegstaande gezinswoningen. Ze liggen er tevreden in elkaars armen na passioneel gevreeën te hebben.
De witte draak vliegt over en houd weer een persoon in de gaten.
De volgelingen van shai’tan slaan weer toe maar dit maal loopt niet alles volgens plan.

Dag 3
De ochtend breekt aan en  een aantal mensen verzamelen zich in de grote hal

De Raad van dorps oudsten zitten in hun overleg ruimte. Jaco en Enrico vertellen hier over wat ze gevonden hebben in de biebliotheek.

Plots ziet Jaco dat er iets niet klopt de ketting die de dorps oudste Jasmijn draagt is oranje.

Was die niet eerst paars ?

De dorps oudsten gaan naar de grote hal.
In de grote hal aangekomen zien ze dat er nog mensen ontbreken.
Robin, Romme, Esmeralda, Micha, en Martijn ontbreken.

Jasmijn stuurt Arno op pad om de vermiste personen te halen.
Arno gaat als eerste naar de kamer van Romme, hij klopt op de deur.

Romme doet net op dat moment de deur open . Romme kijkt Arno argwanend aan waarop Arno tegen hem zegt dat hij naar de grote hal toe moet. Arno gaat daarna naar de kamer van de volgende persoon toe. Hij komt aan bij de kamer van Micha en klopt op de deur. De Deur ernaast gaat open en Robin steekt zijn hoofd naar buiten. Arno klopt nogmaals bij Micha op de deur. Hij opent de deur en wordt Bleek, voor zijn ogen ligt een naakte Micha en als dat al niet erg genoeg is voor Arno, ziet hij ook dat Micha dood is…………. Robin die inmiddels zijn  kamer uitgekomen is ziet dit ook…….. Hij kijkt Arno aan en zegt “Ik ga wel naar de grote hal” . Hoe graag Arno ook weg wilt gaan naar de grote hal gaat toch de andere  nog zoeken in de hoop dat deze nog leven. En ja hoor Martijn komt net aangelopen wanneer Arno de trap oploopt . Nu hoeft hij nog maar een persoon te controleren. Hij passeert de kamer van Martijn en komt uiteindelijk bij de kamer van Esmeralda. De deur staat op een kier en de klink is bebloed. Hij kijkt de kamer in maar ziet Esmeralda niet. Wat hij wel ziet is veel bloed.

Hij rent terug naar de grote hal  en passeert Martijn die vlak na hem de hal ingelopen komt.

Esmeralda is niet in de hal zij is de enige die nog ontbreekt.

Arno kijkt naar Martijn die stiekem door probeert te lopen richting badkamer. Martijn wordt tegen gehouden aan zijn handen zit bloed.  Jaco verteld iedereen in de zaal over de draken tranen en wat de kleur betekent over de kleuren die ze kennen.

Arno is inmiddels terug gegaan naar de kamer van Micha en Esmeralda om deze te onderzoeken.

Arno kijkt in de kamer van Esmeralda, eerst kijkt hij achter het bed. Daar ligt ze niet. Misschien ligt ze dan onder het bed. Hij trekt de lakens weg en ziet niets. Nou ja tenminste geen lijk. Hierna opent hij voorzichtig de kast en daar ziet hij Esmeralda. Op haar armen ziet hij diepe sneden die ze duidelijk heeft opgelopen in een poging om haarzelf te verdedigen. Zowel Esmeralda als Micha’s hart ontbreken.

De kamer van Martijn wordt onderzocht en ze vinden een Oranje Drakentraan.

Aangezien hij dus een volgeling van shai’tan is wordt al snel besloten om hem te verbannen.

Tevens willen ze Jasmijn verbannen. Jasmijn krijgt een stevige hoestaanval en krijgt iets te drinken. Ze probeert zich nog te verdedigen maar de stemming is unaniem zij zal ook verbannen worden. Jasmijn vraagt of ze haar testement nog mag voorlezen . Dit wordt toegelaten. Nadat ze weer een hoestaanval krijgt mag ze even naar de bad kamer. Echter op de waskamer gooit ze deze in de wc put.

Robin die haar had moeten  beschermen krijgt hiervan de schuld en zal deze dus terug moeten halen.

Jasmijn en Martijn worden aan elkaar vast gebonden en de klif afgegooid. Martijn krijst en krijgt van jasmijn een slag terwijl ze vallen  hij slaat tegen de klifwand aan, jasmijn komt tegen hem aan slaat om en raakt nogmaals de wand waarbij ze hard met haar hoofd tegen de wand komt, haar nek breekt en jasmijn is dood. Bijde glijden door en Martijn weet zich aan de richel vast te pakken terwijl het lichaam van jasmijn doorglijdt. Door het gewicht van jasmijn wordt Martijn naar de rand getrokken hij probeert met alle macht zich op te trekken.

Het lichaam van jasmijn slaat tegen de klif. Martijn houd het niet langer. Hij glijd van het uitstekende deel af  slaat tegen de wand en beide vallen omlaag Jasmijn land naast de uitstekende  scherpe rotsen vlak bij het dode lichaam van Gerben. Martijn glijd langs de scherpe rotsen af en blijft er tussen liggen.

 

Voor de 4e nacht
De lijken van Esmeralda en Micha worden gecrimeerd.
Robin moet achter de draken traan aan omdat hij niet goed op Jasmijn had gelet.

De houten WC stoel die over de wc put staat wordt weg gehaald en robin daalt af in de put.
Plots scheurt zijn broek en maakt hij een verkeerde beweging waardoor hij snel naar beneden glijd. Na een paar meter naar beneden te zijn geschoven stopt hij plotseling.
Robin zit vast, hij kan nu geen enkele kant meer uit. Jaco en Enrico staan boven ze proberen hem er nog uit te trekken maar het touw breekt. De touwen die ze nog hebben zijn niet lang genoeg om bij robin te komen.

Aangezien robin vast zit in de gierput moet Zoë nogmaals een nacht op wacht staan.

Nacht 4
De heks heeft eindelijk alle zeldzame ingredienten verzameld en een gif drankje gebrouwen. Helemaal vol trots dat het eindelijk gelukt is, komt er opeens iemand dronken binnen op zoek naar nog meer Alcohol. Nadat hij door de waard weg was gestuurd. Hij pakt het flesje en drinkt deze op. Hij stopt het flesje in zijn broek en strompelt naar buiten. Een verwarde heks achterlatende…….. O shit nu gaat die deze ochtend dood.

Het stelletje gaat dit maal de voorraadkamer in want tja het idee van het ander stelletje was zo verkeerd nog niet.

Robin die niet bepaald goed kan slapen hoort plots geluid op de badkamer. Het is Renee die heel nodig naar het toilet moet. Robin zegt doe het alsjeblieft in een ander hokje… Daarna hoort hij een gil en plots stroomt er iets warms over hem heen. Hij denkt dat hij Renee jero of zo iets hoorde roepen hij kon het niet goed verstaan voordat hij nat werd. Dan pas dringt het tot hem door dat het bloed is …………….

Inmiddels is de moordenaar van Renee bij iemand anders binnen gedrongen. Deze moordenaar stapt in een val…. Au dat doet pijn. De drakenjager schrikt wakker en in een gevecht tussen de Volgeling van Shai’tan en de Drakenjager steken bijde elkaar neer. De drakenjager krijgt een dolk door zijn hart en sterft terplekken zijn laatste woorden waren “Verdomde draken aanbidders ik haat jullie” de Volgeling van Shai’tan is in zijn nek geraakt de dolk steekt er nog in. Hij trekt de dolk eruit en valt door de slaapkamer deur neer.

Dag 4
De ochtend breekt aan, sven gaat naar het zuidelijke bos om hout te hakken .
In het bos komt hij een zelfgemaakte altaar tegen ingesneden in een grote dode boom die op een open plek staat.
In de holte staat de Draken tand. Naast de drakentand ziet hij de harten van Bas, Esther, Micha en Esmeralda liggen. Hij neemt de draken tand uit de holte en steekt de boom in brand. De zwarte draak wordt woest en komt aangevlogen. Sven zet het op een loopje en wordt achtervolgd door Shai’tan.

In de Grote hal horen ze een luide Brul en iedereen gaat naar buiten. Ze zien in de verte Sven uit het zuidelijke bos komen rennen. En de Zwarte draak Shai’tan in de lucht die hem achtervolgd. Plots vliegt de witte draak over hun hoofden heen en onderschept de zwarte draak voordat deze sven kan grijpen.

Shai’tan en Emrys zijn in gevecht, Shai’tan kan echter nog niet de overhand krijgen. Hij vliegt weg en zegt “wacht jullie maar het zal niet lang meer duren” .

Emrys kijkt naar Gijs en geeft hem via de drakentraan een boodschap door.

Iedereen gaat naar binnen en terwijl Sven zijn verhaal doet over wat hij in het bos tegen is gekomen ontdekt Jelke dat er een paar mensen ontbreken.

Emma moet nodig naar de WC. Ze gaat naar de badkamer en geeft een gil Renee is dood.
Robin schreeuwd uit de put het was Jero …….Emma denkt jero jero bedoelt hij jeroen.
Ze wilt terug rennen naar de grote hal maar wacht ze moest heel nodig. Na haar behoeften te hebben gedaan in een ander hokje rent ze terug naar de grote hal. En doet haar verhaal.

Jelke is inmiddels op zoek gegaan naar Jeroen en Robert. Hij kijkt in de kamer van jeroen en ziet daar niemand. Hij gaat hierna naar de kamer van Robert. Jelke krijgt de deur met moeite open. Achter de deur ligt het dode lichaam van jeroen. Verder ziet hij Robert dood liggen met een dolk in zijn borstkast.

Jelke rent terug naar de grote hal, komt buiten adem aan en moet eerst even op adem komen voordat hij vertellen kan wat hij gezien heeft.

Op het moment dat Gijs het woord neemt valt Giarno dood neer……

Ze onderzoeken het lijk van Giarno en vinden een flesje in zijn broekzak. Ze gaan ervan uit dat er vergif inzat aangezien er schuim op de mond van Giarno zit.

De kamers van de vermoorden en de lijken worden onderzocht, Het hart Van Renee ontbreekt. Na het lichaam van jeroen te hebben onderzocht vinden ze een oranje draken traan.

Aangezien jeroen verantwoordelijk lijkt voor deze twee moorden en er verder niemand een verdenking uit kan spreken wordt er niemand verbannen.

Voor de 5e nacht
De lijken van Robert en Renee worden gecremeerd . Janine en Quinten worden hiervoor aangewezen aangezien er niemand meer is die het land bewerkt omdat Robert dood is en sven op wacht moet staan.

Het lijk van jeroen wordt van de klif gegooid. Janine en Quinten proberen te mikken op een van de uitstekende rotsen maar ze laten veel te vroeg los en jeroen valt langs de klif af gaat rakelings langs de uitstekende richel en valt met een luide smak op de bodem neer.

Smid Jelke joon werkt inmiddels aan een ketting om Robin te bevrijden.

Nacht 5
Het stelletje gaat weer op zoek naar een leuke plek om van elkaar te genieten Dit maal gaan ze de bieb in want een van hen heeft de sleutels van renee en ja er gaan de wildste geruchten rond over wat Jaco en Enrico wel niet allemaal in de bieb uitgespookt hebben.

Robin zit nog steeds vast , Hij heeft honger maar niemand heeft hem te eten gegeven is wat water door emmers over hem leeg te gooien.

De volgelingen van Shai’tan komen weer bij elkaar en krijgen van Shai’tan een bericht.

Ochtend 5
De ochtend breekt aan en iedereen komt samen in de grote hal.

Jelke Joon zegt dat hij de ketting af heeft . En jaco en Enrico nemen deze mee naar de put waarin robin vast zit, ze laten de ketting zakken. Robin heeft erge honger en wil niet langer in de put vast zitten hij rekt zich zover mogelijk uit om sneller de ketting vast te kunnen pakken. Vlak voordat hij de ketting kan pakken schiet hij los en valt omlaag door de schacht van de put. Hierna valt hij een hele eind door de lucht waarna hij in het water beland. Hij zwemt naar de kant en klimt eruit. Hij kijkt de grot in en weet dat het een onbegonnen zaak is om de ketting hierin te vinden. Een paar meter hoger ziet hij een opening en besluit deze te volgen.

Inmiddels zijn jaco en Enrico terug naar de grote hal gegaan ze weten dat robin nu in de gierput moet zijn. De ketting is zeker te kort en ze weten niet hoeveel meter erbij moet komen om de bodem te berijken.
Buts:

Plots klinkt de brul van Shai’tan iedereen kijkt naar buiten en zien de Grote zwarte draak landen . Van zijn rug komen soldaten van de draken natie.

(Willen de doden zich klaar maken. Levenden krijgen hier de uitleg.
Zometeen is er een buts, Jullie kunnen niet vermoord worden door de personen die draken natie spelen. Houd voor jezelf bij hoe vaak je wordt geraakt.

5 of minder paar schrammen,
5 – 10 kleerscheuren en schrammen
10 – 20 Licht gewond
20 of meer ernstig gewond maar niet levensbedreigend.

Wanneer iemand zijn hand omhoog steekt stop je met aanvallen. Deze regel gelt ook voor de andere.
De buts is afgelopen wanneer alle soldaten van draken natie dood zijn of zich terug trekken.

Jullie mogen nu wapens pakken en naar buiten gaan)

Het gevecht is voorbij De witte draak die lag te slapen is verschenen en Shai’tan is gevlucht.
De soldaten van de draken natie zijn verslagen.

Tijdens het gevecht is Gijs door de zwarte draak gegrepen en heeft een diepe wond op zijn bortskast opgelopen waarvan hij zeker zou sterven. Was de witte draak niet verschenen dan had hij zeker Gijs verslonden. Na het gevecht blijkt dat hij nog leeft naast hem lag een lege flesje die hij op heeft geraapt.

De mensen kijken rond en romme kijkt of hij de gewonden kan helpen. Enrico merkt plots dat Jaco er niet meer is. Hij gaat naar binnen en vind een dode Jaco in de grote hal. Zijn hart ontbreekt.

Gijs lijd je mensen maar ja vraag eerst maar eens wat er is gebeurt het laatste wat je je herhinnert is dat je vannacht naar bed bent gegaan.

Na jaco te hebben onderzocht wordt op zijn lichaam een blauwe draken traan gevonden.
In zijn kamer onder de linker bed poot aan de voeteinde vind Janine een briefje.
Ze leest deze voor hierop staan de namen van Janine, Arno, Enrico, Renee en Anne.
Bij de naam van Anne wordt vermeld dat ze een Volgeling van Shai’tan is.

Er wordt aan enrico gevraagd wat de kleur betekent, maar enrico heefthier niets over gelezen. Aangezien dat er een briefje gevonden is gelooft men dat jaco erg dicht bij de witte draak stond.

Er wordt aan Anne gevraagd waarom ze Shai’tan volgt . Zijn voorwaarden zijn goed is alles wat Anne hierop antwoord, terwijl Emma in schok en vol ongeloof haar aankijkt.

Anne wordt naar de klif geleid en gaat op het randje staan met haar armen weid opengestrekt Emma komt achter haar staan en slaat haar armen om haar heen. Een tsukje rots waar anne op staan breekt af en anne glijd naar beneden langs de klif. Emma glijd vlak achter haar aan Emma komt tegen Anne aan waardoor de snelheid waarmee anne gelijd toeneemt. Hierdoor heeft anne te veel vaart en gelid over de uitstekende riggel heen. Emma die tijdens deze val haar armen heeft gebroken komt met een harde smak tot stilstand waarbij ze haar benen breekt. Anne heeft op de weg naar beneden nog een paar uitstekende rotsen geraakt die haar snelheid verminderen. Anne komt eindelijk op de bodem neer waar het lichaam van jeroen haar val enigszins breekt. Anne ligt zwaar gewond aan de bodem van de klif vrijwel alle botten in haar armen en benen zijn gebroken. Haar bortskast staat een beeje naar binnen door de gebroken ribben. Emma kan over de rand anne zien maar ze kan zich niet verplaatsen. Ze verliest het bewustzijn van de pijn. Als je goed kijkt kun je de borstkast van anne een beetje zien bewegen elke ademhaal doet pijn, en anne hoopt dat ze snel mag sterven.

 

Voor de 6e Nacht
De overlevende soldaten van de draken natie hebben zich terug getrokken. Ze zijn er inmiddels achter dat deze zwarte draak niet hun Zwarte draak is. En ook weten ze nu dat de dochter van de zwarte draak zich hier bevind. Ze klimmen in de schemering langs de klif omlaag. De zwarte draak zal hun belonen wanneer ze hem dit nieuws brengen. Met dit in hun gedachten proberen ze terug te keren. Shai’tan wil niet dat de zwarte draak nu al komt want dit zou zijn plan kunnen dwarsbomen. Hij vind een aantal van de draken natie soldaten en pakt ze op om ze boven de uitstekende rotsen los te laten een groot deel van hen land erboven op en wordt gespiest. Maar heeft hij ze wel allemaal te pakken of zijn er een paar ontkomen.

Zoe moet op wacht staan. Janine en Quinten crimeren Jaco. Enrico staat erbij en veegt met zijn hand een traan weg “vaarwel mijn goede vriend”

Robin loopt een hele eind er zijn meerdere splitsingen en meerdere malen leid het tot een dood eind. Robin heeft honger en geleid door dit gevoel zet hij door denkende aan een lekker stuk gebraden lamsvlees met een glas mede erbij.

Nacht 6
De volgelingen van shai’tan komen bij elkaar en plannen hun volgende zet.

Dag 6
De ochtend breekt aan.

De volgelingen van shai’tan komen bij elkaar en plannen hun volgende zet.

De ochtend breekt aan.

Robin heeft een beetje proberen te slapen maar hij heeft het koud. Maar Robin geeft niet op en stap voor stap komt hij dichter bij het eind van de tunnel waarin hij zich bevind.
Robin ziet licht aan het einde van de tunnel hij steekt zijn hoofd eruit en ziet een plas water beneden en een gat boven zich hij zit nu in de put.
Hij roept en roept en plots kijkt een verbaasde Zoe de put in ze ziet Robin. Ze laat het touw met de emmer zakken en takelt robin omhoog. Ze geeft hem wat brood en water want meer is er niet over in het draken wachters verblijf. Ze sluit het verblijf af en begeleid robin terug naar de grote hal. Op de weg zien ze iemand liggen Zoe laat robin los en gaat kijken terwijl robin blijft staan. Ze draait het lichaam om en het is Enrico zijn hart ontbreekt. Zoe gaat terug naar robbin want tja beter samen dan alleen wie weet hoe dichtbij de volgelingen van Shai’tan zijn. Samen komen ze in de grote hal aan op het moment dat iedereen zich aan het verzamelen is.

Niemand heeft het eten klaar gemaakt dus tja wie gaat er koken. De voorraad kamer wordt leeg gehaald. Deze moet echt weer aangevuld worden vanuit de voorraad kelder. Aangezien er niemand eten kookt eet iedereen maar wat brood met beleg . Dit maal maar een somber ontbijt.

Janine kijkt rond om te zien of iedereen er is. Arno ontbreekt ze gaat op zoek en ontdekt dat de bieb open staat ze kijkt naar binnen en ontdekt dat er geen enkele boek meer aanwezig is. Achter een tafel die omver ligt vind ze het lijk van Arno. Zijn hart ontbreekt.

Terug in de Grote hal verteld janine wat ze heeft gezien.

Gijs neemt het woord.
De lichamen van Enrico en Arno worden onderzocht. En de draken tranen worden gevonden die enrico in bewaring had. De blauwe draken traan werd op het lichaam van Arno gevonden. Hij wilde deze onderzoeken in de bibliotheek.

Robin vraagt waar iedereen is. Als antwoordt krijgt hij de die vermoord en/of verbannen zijn. Best wel logisch volgens hem dat ze er dan niet zijn.

Janine voelt zich niet veilig en denkt erover na om het dorp te verlaten.
Ook wil ze weten wat er met de boeken is gebeurt ze vindt dit belangrijker dan de dode Arno die in de bieb ligt.
Ze gaat op onderzoek uit en ontdekt dat alle boeken aan het rand van het meer zijn verbrand.

Gijs houd een stemming aangezien niemand een verdenking kan uiten om te zien of de mensen iemand willen verbannen. De meerderheid kiest voor verbanning maar wanneer het er op aan komt weten ze niet wie ze moeten verbannen.

Na enige opperingen en een lange discussie wordt er uiteindelijk toch niemand verbannen.

Sven en Robin zijn samen naar het verblijf van de Draken wachters om de wacht te houden. In het verblijf.

 

Nacht 7
De volgelingen van Shai’tan denken erover om weer iemand te offeren en vragen shai’tan om raad. Shai’tan kijkt naar het zuiden en vliegt weg.

Dag 7
Anne is deze nacht overleden en mischien is het wel beter zo. Nu zal ze tenminste geen pijn meer lijden.

Emma wordt wakker ze voelt warmte wat een verademing is na een koude nacht wanneer ze haar ogen opent ontdekt ze dat ze niet meer op de richel is maar dat Emrys haar opgepakt heeft. Emrys neemt Emma mee naar haar grot.

Iedereen wordt wakker en gaat zoals gebruikelijk naar de grote hal.
Het lijkt alsof er in de verte de klank van hoorns klinkt. Romme die was gaan kijken of Emma nog leeft ziet in de verte een grote massa mensen lopen in de richting van de klif ook ziet hij een grote zwarte draak. Vele malen groter dan Shai’tan.
Hij rent snel richting de Grote hal en vertelt wat hij heeft gezien.
In paniek vlucht iedereen richting de Grot van de witte Draak. Sven en Robin willen niemand doorlaten en zeggen dat ze de andere sleutel niet hebben wanneer er plots op de deur geklopt wordt. Het is Emma zij heeft de andere sleutel. De deur wordt open gemaakt en iedereen kan richting de grot van Emrys. Eenmaal aangekomen zien ze een vrouw uit de grot komen in haar handen houd ze een Ei, Het is Emrys.
Shai’tan is al lang gevlucht deze puur bloed draak die op komst is is te sterk voor hem.
Emrys spreekt haar volgelingen toe “We moeten gaan”. Ze opent een portal en alle volgelingen van haar kunnen er door. De volgelingen van Shai’tan kunnen geen stap verzetten. Emrys kijkt hen teleurgesteld aan. Ze kijkt naar de lucht en roept “Shai’tan heeft gefaald en ook jij zult dit kind van Loki niet krijgen.
Ze verdwijnt door het portaal wanneer de volgelingen van Shai’tan in duisternis worden gehuld door de schaduw van de Grote zwarte Draak…..

 

Het einde.