Larp – Facties

Phantas

PHANTASBANNER

Giel Phantas is de huidige koning van Transphantriüm, zoon van Koning Len Phantas. Koning Len Phantas was de jongere broer van Woudgraaf Wee Wolf. Na de dood van hun vader op het slagveld en in afwezigheid van zijn oudere broer Wee werd Len gekroond tot Koning Phantas I, Prins van het Laagland, Prins van het Zwarte Woud en Jonkheer van de Witte Drakenbergen.

Na enkele tumultueuze jaren wist koning Len vrede te sluiten met de bewoners van het woud. In ruil voor het gebruik van het woud, kregen de bewoners bescherming. Echter, de werkelijke grens van Transphantriüm in het woud was en is nog steeds een eeuwig punt ter discussie.

Bij de terugkeer van Wee werd zijn claim op de troon door Koning Len afgewezen. Hij ‘schonk’ Wee het woud als graafschap. Vanaf dat moment ontstond er een vijandige houding tussen de broers die tot constante conflicten leidde. Af en toe werden de gevechten onderbroken om vervolgens na een korte periode van rust weer in alle hevigheid op te laaien.

Koning Len is altijd hebberig geweest en had een hekel aan alles en iedereen die niet gelijk aan hem was. Vooral elfen hadden het zwaar onder zijn leiderschap. Uiteindelijk kwam er dan ook een revolutie. Dit gebeurde nadat de elfen een magisch ritueel hadden uitgevoerd om een vloek over Transphantriüm op te heffen. Vervolgens eisten zij onder leiding van een vrouwelijke elf genaamd Eve meer rechten voor elfen in Transphantriüm. De koning verwierp deze voorwaarden onmiddellijk en stelde juist steeds hardere wetten op tegen elfen. Deze opstand heeft uiteindelijk geleid tot de dood van koning Len Phantas.

Tijdens een langdurig ziektebed van koning Len heeft prins Giel officieel, tijdelijk, het bestuur overgenomen, maar hierbij leek hij echter vooral te doen wat zijn vader hem vertelde. Tijdens de opstand van de elfen en Woudgraaf ging prins Giel echter in tegen de wensen van zijn vader en heeft veel elfen geholpen te ontsnappen aan de dood of slavernij.

Na de dood van koning Len vonden er vredesonderhandelingen plaats tussen kroonprins Giel, Eve, De Vrijen en generaal De Jager (destijds leider van de troepen van Woudgraaf). Tijdens deze onderhandelingen probeerde generaal De Jager prins Giel te doden; deze aanslag mislukte echter. Sindsdien is De Jager voortvluchtig in Transphantriüm. Eve, De Vrijen en prins Giel zijn vervolgens snel tot een akkoord gekomen: Giel werd gekroond tot koning, de elfen werden vanaf dat moment gelijkwaardig behandeld en kregen semi-autonome stukken in de bossen om in te wonen. De Vrijen werden opgeheven en de landen werden weer samengevoegd met Transphantrium.

Giel Phantas is momenteel de koning van Transphantriüm en getrouwd met koningin Fredrika Wolf. Zij regeren het land samen en hebben recentelijk hun eerste kind gekregen. Koning Giel is nog relatief onbekend bij het volk omdat hij vooral afgezonderd is gehouden toen zijn vader het land bestuurde.

Woudgraaf

woudgraaf

Woudgraaf Wee Wolf was een broer van Koning Len Phantas. Bij zijn terugkomst van zijn reizende gezeljaren bij verschillende meesters, bleek zijn broer de troon te hebben bestegen. Wee werd een stuk woud aangewezen om te regeren als Woudgraaf, maar de plaatselijke bevolking daar had maar weinig op met de koning.
Door zijn ervaringen uit zijn gezeljaren wist Wee de mensen uit het woud achter zich te verenigen.
Wee was een redelijk grote man die niet bang was voor een uitdaging. Hij handelde, net zoals zijn familie vroeger al deed, in vlees, vis en overige dierlijke producten.

Wee zou één groot geheim hebben gehad, waar een hoop geruchten de ronde over gaan. Zo zou hij mogelijk een mythisch wezen zijn geweest. Echter, enkel hijzelf wist precies wat de waarheid was.

Zodra de elfen in Transphantriüm in opstand kwamen had Wee een akkoord met hun leider, Eve, gesloten. Hij hoopte dat hij door dit verbond koning Len omver kon werpen en zo eindelijk de troon kan overnemen die hem, tenminste naar zijn mening, toekwam.

Wee heeft een verhouding gehad met de heks van de drakennatie. Ze zou zelfs zwanger van hem zijn geweest, echter heeft hij nog nooit iets van het kind vernomen. Zijn legitieme dochter is prinses Fredrika.

Recentelijk is Wee om het leven gekomen. Hoewel elk bewijs ontbreekt, is het vermoeden dat de heks van de Drakennatie hem om het leven heeft gebracht. Als gevolg hiervan is Fredrika als Wee’s dochter de nieuwe Woudgraaf (of Woudgravin). Fredrika was echter niet bij het overlijden aanwezig, omdat ze bij Giel in Kyrev (de hoofdstad van Transphantriüm) was.

In afwezigheid van Fredrika heeft generaal De Jager als hoogste aanwezige militair de leiding genomen. Generaal De Jager heeft de strijd voortgezet om koning Len Phantas omver te werpen. Tijdens deze opstand heeft hij geprobeerd Kroonprins Giel Phantas te vermoorden tijdens vredesonderhandelingen, nadat deze aanslag mislukte is hij gevlucht. Het is onbekend waar hij zich momenteel bevindt.

Na de dood van zowel Wee Woudgraaf als Len Phantas zijn de landen weer samengegaan onder gezamenlijke leiding van hun kinderen; Fredrika was eerder getrouwd met Giel Phantas. Zij werden de nieuwe koning en koningin van een herenigd Transphantriüm. Er is echter nog veel kwaad bloed tussen de inwoners als gevolg van de jarenlange conflicten die hebben plaatsgevonden. Ook is de grip van Fredrika op de gebieden van Woudgraaf op zijn best twijfelachtig.

De Barabieren

De barabieren zijn een groep die ten oosten van het bos van Woudgraaf wonen. Er is langere tijd niets van deze groep vernomen, maar sinds de dood van zowel Woudgraaf als koning Len Phantas, lijken ze zich weer te roeren. De Barabieren zijn woestelingen die houden van drie dingen: Vechten, drinken en eten, in die specifieke volgorde. Ze hebben weinig respect voor grenzen, titels en andere afspraken. De enige manier waarop je hun respect kunt winnen is door kracht: door ze in een gevecht verslaan. Dit is echter geen gemakkelijke taak aangezien de meeste Barabieren erg groot en sterk zijn.

Van magie moeten ze niks hebben en ze vinden zowel de druïden als het Magisch Gilde dan ook niks. De constante beledigingen en aanvallen op deze groepen heeft er toe geleid dat deze afkeer ook volledig wederzijds is geworden.

De kleding van de Barabieren is vooral bordeaux rood tot 50 tinten bruin. Ook hebben dragen ze vaak vachten en verwerken ze andere dierlijke elementen in hun kleding.

Behgië

In het zuiden van Transphantium ligt een land dat ook wel bekend staat als De Schapennatie, Behgië. Het land staat onder leiding van Khan Seppe de Sippe, die vanuit de hoofdstad van Behgië regeert. De Khan wordt ondersteund door opperboeren in dorpen en kleine steden en de clanhoofden van de nomadische herders.

Als je rond zou kijken in Behgië dan zie je vooral enorme uitgestrekte vlaktes, heuvels, hier en daar een klein bos en als je geluk hebt misschien nog wel een vorm van beschaving. Tussendoor liggen herbergen en losse boerderijen. De Behgiëse economie is niet alleen van schapen afhankelijk.

In Behgië bestaat het leger vooral uit ruiters. Metalen wapens komen amper voor in Behgië omdat het land bijna geen metalen bezit. Hierdoor dragen Behgiërs bijna nooit een metalen pantser. De meeste Behgiërs dragen leren uitrustingen, en de kleuren wit, beige of bruin.

Beghië is op dit moment bezet door de Drakennatie. Khan Seppe heeft moeten onderduiken in de moerassen in het zuiden van Behgië en voert van daaruit een guerrillaoorlog met de Drakennatie. Een terroristische onafhankelijkheidsbeweging genaamd Ezwolla vecht zowel tegen de Khan als tegen de bezetters, in de hoop hun eigen gebied te kunnen veroveren.

De Vrijen

Het Land der Vrijen was een groepering die is opgericht door een groep burgers, reizigers en avonturiers die hebben geholpen om een aanval van de Drakennatie op de hoofdstad Kyrev af te slaan. Ontevreden met het zwakke handelen van koning Len Phantas en zijn soldaten besloten ze een eigen factie te beginnen. 

Na onderhandeling met koning Phantas hebben ze een stuk land en een bondgenootschap gekregen in ruil voor hun steun. Daarnaast zou de koning aan de Vrijen een groot geldbedrag lenen zodat ze konden beginnen met het opbouwen van een eigen staat. Het gebied lag ten noorden en oosten van Kyrev, wat vrij leeg is met uitzondering van het fort dat de Vrijen daar gebouwd hebben: De Vrijburg.

De Vrijen werden geleid door een raad die uit drie leden bestond: De Grunling en Alana Brest hebben langere tijd in deze rol gezeten, de laatste positie is door meerdere personen ingevuld de laatste jaren. In deze periode hebben ze geholpen om invallen van de Drakenatie te weerstaan. Tijdens de revolutie tegen koning Len Phantas probeerden de Vrijen neutraal te blijven in het conflict, tot onvrede van alle partijen. Uiteindelijk besloten ze om zich bij Eve en generaal De Jager aan te sluiten, waarna koning Len Phantas een aanval deed op de Vrijburg en deze zwaar beschadigde.

Na de dood van koning Len Phantas bleek dat de revolutie grote schade had aangericht bij de Vrijen. Daarnaast was hun voornaamste reden om zelfstandig te zijn (de onvrede met Len Phantas en Wee Woudgraaf) ook niet langer aan de orde. Als gevolg daarvan hebben ze besloten om zich weer bij Transphantrium onder Giel en Fredrika aan te sluiten op voorwaarde dat koning Giel de discriminerende wetten zou schrappen bij zijn kroning. Koning Giel heeft zich aan deze belofte gehouden en hiermee zijn de Vrijen opgeheven.

De Drakennatie (NPC)

drakennatie

De Drakennatie wordt geleid door ‘de draak’ uit het hoge Wyverngebergte. De Duistere Prins heeft hem enkele winters geleden gewekt in de hoop dat de draak hem zou helpen het land te veroveren. De draak blijft echter graag buiten schot en stuurt daarom de Prins en zijn leger liever regelmatig op pad om onrust te veroorzaken onder de bevolking. 

In recente jaren heeft de Drakennatie veel oorlog gevoerd en diverse gebieden veroverd. Zo zijn stukken van Transphantriüm en Bèhgië momenteel bezet. Hoewel niemand zeker is wat hun ware motieven zijn, lijken ze vooral alles te willen veroveren en schuwen ze geen middel om dat te bereiken.

De Drakennatie bestond o.a. uit de Duistere Prins, de heks en overgelopen personen uit andere groeperingen.
Ze overleven en vechten vooral met brute kracht en door op slinkse wijze mensen tegen elkaar op te zetten.

De heks heeft een relatie gehad met de Woudgraaf in de hoop dat hij de Drakennatie zou versterken. Toen uitkwam dat zij ook aanpapte met Len Phantas en één van de hoge druïden, viel haar plan in duigen. Het kind dat voortkwam uit haar verhouding met de Woudgraaf is nog niet waargenomen door het volk, maar verhalen over een afschuwelijk monster doen de ronden. De heks was sluw, kon toverdranken maken en kon mensen betoveren. Ze werd dan ook zeer gevreesd door de vijanden van de Drakennatie. Ze was ook het orakel voor de Drakennatie en heeft zo haar mogelijkheden gebruikt om te horen wat er gaande is in het land. Tijdens de revolutie hebben de Druïden de heks gedood, de artefacten van de heks zijn vervolgens verspreid geraakt onder de aanwezigen.

De Duistere Prins handelt vooral in eigenbelang. Wanneer de temperaturen laag zijn is hij het gevaarlijkst. Menig vrouw heeft haar man bevroren en in delen terug gevonden. Hij bezit als een van de weinigen de kracht om volledig op te gaan in het donker en kan zich daardoor ook bijna onzichtbaar verplaatsen.

De banier, hierboven in ongeschonden staat te zien, is vooral zwart en helder rood. Dit is ook terug te vinden in de kleding van de soldaten.

De Druïden

druidenschild

De Druïden staan bekend als wijze mensen, die kennis hebben van de natuur, tijd en de kosmos. Ze weten dan ook bijna alles van wat er gaande is in het land.
Ze schrijven graag hun odes aan mensen, dieren en de natuur en dichten graag hardop over wat ze weten en mooi vinden.
Wanneer de Druïden je niet kunnen helpen kan het Orakel je uitkomst bieden. De antwoorden van het Orakel zijn echter niet altijd even makkelijk te ontcijferen.
De Druïden staan bekend om hun neutraliteit en rechtvaardigheid, hoewel ze niet veel op hebben met het Magische Gilde en vaak tegen hen ingaan. Verder staan de Druïden op goede voet met de elfen, wat soms voor conflicten met koning Len Phantas heeft gezorgd.

De banier laat zien wat de voornaamste kleuren zijn binnen de Druïden: wit, donkergrijs, pastelgeel, groen en blauw. De valken zijn de krachtdieren van de Druïden, al heeft elke druïde ook zo hun eigen krachtdier.

Het Magisch Gilde

Het Magische Gilde is een school voor magie, gevestigd in Kyrev, de hoofdstad van Transphantriüm. Het grootste deel van het Magische Gilde is dan ook loyaal aan Koning Phantas. Dit komt mede doordat de koning diverse rechten aan leden van het gilde geschonken heeft en deze dus een bevoorrechte positie innemen binnen Transphantriüm.

De leden van het Magische Gilde beschouwen magie als een vorm van wetenschap. Ze hebben dan ook niet veel op met de Druïden, die volgens het gilde de magie op een ‘primitieve’ manier gebruiken. Veel leden van het Magische Gilde hebben hard gewerkt om een hoge positie te krijgen. Hierin worden omstreden middelen niet gemeden en zijn er de nodige incidenten geweest. Naar buiten toe zullen de leden van het gilde echter altijd een gesloten front vormen.

Het logo van het gilde toont een tovenaar met een punthoed. De kleuren zijn blauw met geel, overeenkomstig met de kleuren van Transphantriüm. De laatste jaren hebben de Druïden meer bijgedragen dan het Magisch Gilde: De Druïden hebben geholpen bij het opheffen van een vloek en de heks geëlimineerd. Als gevolg van deze gebeurtenissen heeft het Magisch Gilde momenteel extra drang om hun waarde te bewijzen.