Privacy-statement

Privacyverklaring Fantasy4All

Introductie

In deze privacyverklaring lees je alles over de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden opgeslagen, waar deze bewaard worden en hoe hier mee omgegaan wordt. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 1. Fantasy4All
  Je leest hier de privacyverklaring van stichting Fantasy4All (Kvk 53513002). Wij zijn een stichting die in Nederland vakanties organiseert voor jongeren tussen de 14 en 25 Jaar. Er zijn situaties waarin wij jouw gegevens verzamelen, het is daarom goed om te weten wat hiermee gedaan wordt en wat jouw rechten zijn.
 2. Doel gegevensverzameling
  Er zijn een aantal doeleinden waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Deze worden hieronder toegelicht.
  01 – Versturen kampinformatie
  Als deelnemer aan onze vakanties, of als voogd van een van de deelnemers, is het belangrijk om te weten wat jullie te wachten staat tijdens een vakantie. Wij sturen naar de opgeslagen e-mailadressen de informatie voor de kampen waarvoor je ingeschreven staat. Ook zal naar ditzelfde adres je factuur worden verzonden.
  02 – Belang van gezondheid
  Tijdens onze vakanties hebben wij te maken met een diverse doelgroep. Wij slaan jouw gegevens met betrekking tot medicatie, dieet en noodnummers op om te garanderen dat wij gepast kunnen reageren in situaties waar de gezondheid van een van de deelnemers van belang is. In verband met de veiligheid van alle deelnemers is het zonder deze gegevens vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk om deel te nemen aan onze vakanties.
  03 – Facturen
  Onze facturen moeten geadresseerd worden aan een specifiek persoon. De meest voorkomende manier om dit te doen is op naam en adres. Wanneer wij niet in staat zijn een factuur juist te adresseren kan de betaling niet doorgaan en is deelname tot onze vakanties niet mogelijk.
  04 – Deelname vakanties
  Onze vakanties hebben een bepaalde doelgroep. Om te kunnen vaststellen dat jij binnen onze doelgroep valt vragen wij om jouw geboortedatum. Als deze gegevens bij ons niet bekend staan kunnen wij deelname aan onze vakanties weigeren.
  05 – Bereikbaarheid
  Tijdens onze vakanties is het belangrijk dat wij zowel voogd als deelnemer kunnen bereiken. Dit met betrekking tot veiligheid van onze deelnemers en de verantwoordelijkheid die wij dragen over onze deelnemers.
 3. Duur van de opslag
  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om deel te nemen aan onze kampen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 4. Rechten
  Als deelnemer of voogd heb je het recht om de gegevens die bij ons aanwezig zijn in te zien, te rectificeren of te wissen. Hier lees je hoe je dit kunt aanvragen.
  01 – Recht op Inzien
  Wanneer je jouw gegevens wil inzien kun je telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Je ontvangt dan een e-mail met een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn.
  02 – Recht op Rectificatie
  Kloppen je gegevens niet meer of zijn deze veranderd? Je hebt het recht om deze gegevens aan te passen. Wanneer je telefonisch of via de e-mail een verandering doorgeeft bevestigen wij deze verandering via e-mail.
  03 – Recht op Wissen
  Wil je de gegevens die bij ons bekend zijn wissen? Dit kan wederom door telefonisch of via mail contact met ons op te nemen. Houd er wel rekening mee dat deelname aan onze vakanties geweigerd kan worden zonder de juiste gegevens.
  04 – Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Fantasy4All niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Meer over het indienen van een klacht vindt je hier.